Cookie Policy

Privacy beleid First Finance B.V. 

First Finance B.V. is een organisatie die kandidaten en werkgevers bij elkaar brengt. Daartoe beschikt First Finance B.V. over informatie van zowel kandidaten en werkgevers. First Finance B.V. garandeert zorgvuldige en discrete omgang met deze informatie, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle betrokkenen. First Finance B.V. betracht de grootst mogelijke zorg bij het waarborgen van de privacy van de bezoekers van deze website. U bent van harte welkom om zo vaak u wilt geheel vrijblijvend de website te bezoeken en van de inhoud kennis te nemen. In dit privacy beleid staat beschreven welke informatie door First Finance B.V. wordt verzameld via deze website en met welk doel. Ook leggen wij hierin uit waarom we deze gegevens verzamelen, met wie we deze gegevens delen en door wie en hoe deze verwerkt worden. Wij zijn transparant in onze werkwijze en hopen dat u hier begrip voor heeft. Uiteindelijk is het ons doel om uw gebruikservaring te verbeteren en u de best mogelijke dienstverlening te kunnen verstrekken. Dit privacy beleid is dan ook op alle (en alleen) diensten van First Finance B.V. van toepassing. Wij zijn hiermee niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites, partners en bronnen. 

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons privacy beleid. Dit privacy beleid verschaft informatie over de gegevens die we verwerken van onze kandidaten, medewerkers, zakelijke relaties en bezoekers van onze websites. First Finance B.V. en haar dochterondernemingen, gaan zorgvuldig om met je gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan eisen conform de privacywet AVG/GDPR. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14 januari 2019 door Charmaine Oliveiro

First Finance B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacy beleid. 

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij rekening met het volgende:

– wij vermelden duidelijk met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, wat wij omschrijven in deze privacyverklaring; – de verzameling van persoonsgegevens beperkt zich tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden; – wij vragen u om uitdrukkelijke toestemming uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarvoor uw toestemming vereist is;  – wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die, in opdracht van ons, jouw persoonsgegevens verwerken middels een verwerkersovereenkomst;  – wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen. 

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens? – Wij verzamelen de gegevens van individuele personen vanaf het moment dat gegevens worden ingevuld/achtergelaten op onze website – U voor een gesprek bij ons op bezoek komt op één van onze vestigingen of op andere wijze aanmeldt (bijv. via telefoon, e-mail of online berichten) om gebruik te maken van onze dienstverlening – Gegevens van u ontvangen worden t.b.v. een referentie of via iemand uit uw of ons netwerk – Gegevens die u hebt geplaatst op social media (o.a. Facebook, Instagram, LinkedIn) waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd bent in onze dienstverlening

Versie 1

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u? We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt. Hieronder vallen, onder andere, de volgende persoonsgegevens: – Voornaam – Voorletters – Tussenvoegsel – Achternaam – E-mailadres – Telefoonnummer – CV (met daarop zelf gekozen persoonsgegevens)

Indien er een arbeidsrelatie wordt aangegaan worden de persoonsgegevens uit het voorgaande punt uitgebreid met uw BSN, bankrekeninggegevens, een kopie (voor en achterkant) van uw ID en/of rijbewijs, uw geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, telefoonnummer, adresgegevens, burgerlijke staat trouwdatum en de volledige naam en geboortedata van uw eventuele partner en kinderen.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens? Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder detachering, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement. Meer specifiek worden uw persoonsgegevens verwerkt om:

– u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten – u op de hoogte te stellen van ontwikkelingen binnen ons bedrijf, in de vorm van digitale mailings met als doel de betrokkenheid van dan wel u als werknemer, dan wel u als relatie te vergroten; – uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar een opdracht; – een arbeidsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren; – een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen; – voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder trainingen en opleidingen; – voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole; – kwaliteitsdoeleinden zoals certificering; – subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen; – als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Alle verzamelde gegevens worden opgeslagen in onze data managementsystemen

First Finance B.V. legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens (zoals een foto, video, ander beeldmateriaal of bestanden) vast na expliciete toestemming van de betrokkene. Indien u beeldmateriaal of bestanden upload, geeft u hiermee toestemming voor het verzamelen, verwerken en beheren hiervan. Alleen met uw expliciete toestemming worden deze gegevens verstrekt aan derden.

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen? First Finance B.V. kan uw persoonsgegevens delen met haar opdrachtgevers, gegevensverwerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren (zoals pensioenuitvoerder, de externe salarisadministrateur en de leasemaatschappij), overheidsinstanties, andere zakelijke relaties en in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel. Hierbij worden te allen tijde enkel relevante persoonsgegevens gedeeld.

Versie 1.0

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? Het bewaren van persoonsgegevens doen wij niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij deze gegevens hebben verkregen (hiervoor gelden ook enkele wettelijke bewaartermijnen). Daarnaast hanteren wij enkele bewaartermijnen, omdat deze vallen onder de fiscale bewaarplicht, zoals het bewaren van identiteitsbewijs tot 5 jaar na uitdiensttreding en salaris- en arbeidsvoorwaardenafspraken tot 7 jaar na uitdiensttreding.  Voor sollicitaties, CV’s en motivatiebrieven geldt het volgende: Gedurende 1 jaar na de laatste sollicitatie worden deze gegevens bewaard. Passende bij  onze bedrijfsactiviteiten kunnen wij u binnen dit jaar benaderen voor passende functies. Hierdoor kunnen wij, indien u binnen dit jaar opnieuw solliciteert, uw gegevens gemakkelijk  opvragen en details uit het vorige contact erop naslaan.  

Websites en domeinnamen First Finance B.V. heeft meerdere websites. Op dit moment zijn de volgende websites en domeinnamen in het bezit van First Finance B.V.: Daarnaast maakt First Finance B.V. gebruik van koppelingen naar en in zoekmachines (o.a. Google, Bing en Yahoo) met betrekking tot het werven, selecteren en detacheren van professionals.`

Cookies & gebruik van cookies

Wat zijn cookies? Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer terug zal sturen. Cookies van First Finance B.V. kunnen uw desktop, laptop of bestanden niet beschadigen. First Finance B.V. plaatst alleen cookies die voor het uitvoeren van de gewenste diensten noodzakelijk zijn. Indien er andere cookies kunnen of moeten worden geplaatst, dan vragen daarvoor vooraf uw toestemming. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en op ander websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Gebruik van cookies First Finance B.V. maakt gebruik van cookies op haar website om:

– Onze website te testen en te verbeteren ten bate van de gebruikerservaring – Het voor onze bezoekers mogelijk te maken onze kennis via social media te delen – De effectiviteit van onze online marketingcampagnes te meten zodat deze beter bij onze bezoekers aansluiten

Deze cookies zijn anoniem dus First Finance B.V. kan deze data niet tot een individu herleiden.

Google Analytics Via onze websites wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Aansprakelijkheid Het privacy beleid van First Finance B.V.is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze website(s) en databases. Eventuele aanpassingen of veranderingen van deze sites kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacy beleid. Om die reden is het raadzaam om met enige regelmaat opnieuw het beleid op onze website(s) te raadplegen.

Versie 1

website(s) van derden, evenmin voor de beschikbaarheid of (beperkte) toegang van website(s) of pagina’s.

 

First Finance B.V. doet alles binnen haar bereik om uw bedrijfs- en persoonsgegevens te beveiligen en die veiligheid ook continu te waarborgen. Derhalve kunnen wij niet voor 100% garant staan voor de veiligheid van de door uw verstuurde gegevens en informatie.

Wet- en regelgeving buiten de EU First Finance B.V. maakt onder andere gebruik van Google Analytics, Adwords en Search Console. De servers van Google bevinden zich buiten de Europese Unie. Met de VS zijn inmiddels afspraken gemaakt, zodat zij voldoen aan de minimale EU Privacy afspraken. First Finance B.V. kiest deze partijen en haar partners voor onder andere marketing en communicatie zorgvuldig. Hierbij doen we onze uiterste best om de Europese wet- en regelgeving met betrekking tot privacy in acht te nemen.

 

Recht op inzage, wijzigen of verwijderen gegevens U hebt te allen tijde het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij van u verwerken en aan wie deze persoonsgegevens zijn verstrekt. Deze gegevens kunnen ook worden opgevraagd en worden dan in een gangbaar formaat verstrekt aan de betrokkene. 

 

Indien persoonsgegevens niet correct zijn dient u dit bij ons aan te geven en dan wordt dit gerectificeerd. Als laatste zijn wij verplicht uw persoonsgegevens te wissen in de volgende gevallen: – indien u de toestemming de persoonsgegevens te verwerken intrekt (hiervoor kunt u een email sturen naar info@f1rstfinance.nl – indien u bezwaar maakt tegen de verwerking – indien de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verkregen – indien wij wettelijk verplicht zijn de gegevens na een bepaalde tijd te wissen

 

Het volledig wissen van de gegevens is niet mogelijk indien u een arbeidsovereenkomst met First Finance B.V. of een van haar dochterondernemingen bent aangegaan en deze overeenkomst nog actief is, of als de bewaartermijn na einde dienstverband nog niet is verstreken. Dit ligt in lijn met de grondslagen voor verwerking ‘uitvoering contract’ en ‘wettelijke verplichting’.  

 

Beleid datalekken Een datalek is iedere inbreuk op de beveiliging, waarbij persoonsgegevens verloren zijn gegaan of ongeoorloofd zijn gewijzigd, verstrekt of ingezien. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door diefstal van een laptop met persoonsgegevens of het verzenden van gegevens naar een foutief e-mailadres. First Finance B.V. onderneemt de volgende stappen bij een datalek: – Registreren van de gebeurtenis, wanneer dit plaatsvond, wat er is gebeurd met de gegevens, van wie gegevens zijn gelekt en om welke soort gegevens dit gaat; – In kaart brengen wat de risico’s zijn naar aanleiding van dit datalek;  – Registreren van de ondernomen acties om de schade te beperken; – Maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat een dergelijk lek niet nogmaals voorkomt; – Indien nodig (bijvoorbeeld bij het risico op identiteitsfraude) wordt het datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokkenen. Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek verzoeken wij u dit direct te melden aan de functionaris gegevensbescherming. 

 

Indien dit privacy beleid niet juist wordt nageleefd (of onjuistheden bevat) heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.